راهنمای تنظیم اظهارنامه های الکترونیکی از طریق سایت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 مؤديان محترم مي توانند بدون مراجعه به واحدهاي مالياتي، برنامه اظهارنامه مالياتي را از پايگاه اينترنتي سازمان امور مالياتي كشور دريافت نمايند. برنامه مذكور، نرم افزاري هوشمند بوده و ضمن انتقال خودكار اطلاعات بين جداول  اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، در هنگام تكميل از بروز خطاهاي محاسباتي و نوشتاري جلوگيري مي نمايد.

 مراحل دريافت و تكميل اظهارنامه الكترونيكي به شرح ذيل مي باشد: 

 وارد شويد www.intamedia.ir به پايگاه اينترنتي سازمان به نشاني

بسمه تعالي

 راهنماي تنظيم، تكميل و ارسال اظهارنامه الكترونيكي

 با عنايت به فرا رسيدن ايام تسليم اظهارنامه ماليات بردرآمد عملكرد سال 1388 و در راستاي تحقق دولت الكترونيك و طرح تكريم ارباب رجوع، سازمان امور مالياتي كشور اقدام به ايجاد امكان تسليم اظهارنامه الكترونيكي براي مؤديان محترم مالياتي ( اعم از حقوقي و صاحبان مشاغل) نموده است .

 هدف از اين طرح تسهيل در ارائه اظهارنامه مالياتي و كاهش رفت و آمدهاي مؤديان محترم مالياتي و نيز درج اطلاعات صحيح و دقت در تكميل اظهارنامه هاي مالياتي و همچنين سرعت بخشيدن به درخواست هاي مؤديان محترم مي باشد.

 مراحل دريافت و تكميل اظهارنامه الكترونيكي به شرح ذيل مي باشد:

 وارد شويد. www.intamedia.ir -1 به پايگاه اينترنتي سازمان به نشاني

 -2 برنامه رايانه اي اظهارنامه الكترونيكي را دريافت نمائيد.

 -3 از محيط اينترنت خارج شده و با توجه به نوع فعاليت (حقوقي و يا صاحبان مشاغل) اظهارنامه متناسب با فعاليت خود را انتخاب و نسبت به تكميل آن اقدام نماييد. اطلاعات درج شده در هر مرحله قابليت ذخيره سازي در سيستم را داشته و مؤدي مي تواند ظرف چند روز نسبت به تكميل آن اقدام نمايد.

 -4 پس از تكميل فرم اظهارنامه و اطلاعات آن مجدداً به اينترنت متصل شويد.

 -5 جهت ارسال الكترونيكي اظهارنامه، از طريق دكمه ارسال، نسبت به ارسال اظهارنامه الكترونيكي تكميل شده اقدام نمائيد.

 -6 پس از ارسال، سيستم بصورت خودكار شماره رهگيري صادر مي نمايد و شماره مذكور بر روي تمام صفحات فرم اظهارنامه چاپ مي شود.

 -7 پس از ارسال الكترونيكي فرم اظهارنامه دكمه چاپ فعال مي گردد. اظهارنامه تكميل شده را چاپ نموده و پس از مهر و امضاء درمهلت مقرر قانوني حداكثر تا پايان تيرماه سال جاري 1389/4/31 ) به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل و رسيد دريافت نماييد و در صورت تعلق ) ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلقه در اداره امور مالياتي محل تسليم اظهارنامه اقدام  نمائيد.

 -8 در صورت طي مراحل فوق نيازي به دريافت اظهارنامه هاي كاغذي و تكميل آن نمي باشد. توجه: چنانچه در ورود اطلاعات قبل از ارسال فايل الكترونيكي اشتباهي صورت گرفته باشد قابليت ويرايش اطلاعات وجود دارد. بعد از ارسال اظهارنامه بصورت الكترونيكي امكان اصلاح اطلاعات آن ميسر نمي باشد؛ لطفاً قبل از ارسال آن دقت لازم بعمل آوريد.